ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
Μέτρηση ελαστικότητας των δεξιών οπίσθιων μηριαίων. Η ευλυγισία, είναι μια απαραίτητη συνιστώσα για ένα υγιές σώμα, και αφορά το πόσο μεγάλο είναι το εύρος κίνησης μιας άρθρωσης. Η κύρια τεχνική που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ευλυγισίας, είναι η διάταση.
Οι διατάσεις, για την αύξηση της ευλυγισίας, θα πρέπει να είναι ένα βασικό στοιχείο της άσκησης.
Η επαρκής ευλυγισία:
1. Μειώνει την πιθανότητα τραυματισμού μιας άρθρωσης ή ενός μυός.
2. Μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της απόδοσης σε κάποιο άθλημα, ή να βελτιώσει την ποιότητα ζωής στο μέσο άνθρωπο που γυμνάζεται για την υγεία του.
Αντίθετα, η μη επαρκής ευλυγισία:
1. Οδηγεί σε ορθοπεδικά προβλήματα όπως πόνους στη μέση, στους ώμους, στον αυχένα κτλ.
2. Προκαλεί κακή στάση του σώματος. Αντίθετα, η διάταση των μυών οδηγεί σε βελτίωση της στάσης.
3. Κάνει τις αρθρώσεις ευάλωτες σε τραυματισμούς, λόγω της κακής σταθεροποίησης που προσφέρουν οι μύες.