ΕΞΩΤΕΡ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ
Αναφέρεται στην τάση που έχει ο αθλητής να περιμένει από τους άλλους να του θέσουν στόχους και αποδίσει το αποτέλεσμα στην τύχη.