ΕΣΩΤΕΡ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ
Αναφέρεται στην τάση που έχει ο αθλητής να θέτει προσωπικούς στόχους και να τους διεκδικεί.