ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΟΧΗΣ
YO-YO TEST
Καταγραφή του επιπέδου αντοχής του αθλητή με όργανο μέτρησης το YO-YO test, από την οποία προκύπτουν σημαντικά στοιχεία για την φυσική κατάσταση του ατόμου και το επίπεδο της συμμετοχής του σε αθλητικές δραστηριότητες. Η μέτρηση αυτή μας δείχνει το επίπεδο της φυσικής μας κατάστασης. Μας δείχνει σε ποιο ακριβώς σημείο είμαστε και ποια είναι τα περιθώρια βελτίωσης. Μέσω της δοκιμασίας του YO-YO TEST ο αθλητής αντιλαμβάνεται σε τι επίπεδο αντοχής βρίσκεται η αερόβια ικανότητα του. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η δοκιμασία αυτή απαιτεί μέγιστη προσπάθεια, που καταβάλλεται με μια προοδευτικότητα. Δηλαδή, στην αρχή της δοκιμασίας ο ρυθμός είναι πολύ ήπιος και γίνεται όλο και περισσότερο έντονος όσο πλησιάζουμε στο τέλος.