ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΧΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αναφέρεται στην τάση που έχει το άτομο να λαμβάνει αρνητικά τις καταστάσεις της καθημερινότητας και να αγχώνεται για αυτές.