Ενδυνάμωση με Προπόνηση Αντιστάσεων στις Αναπτυξιακές Ηλικίες
Η προπόνηση αντιστάσεων είναι συνώνυμη της προπόνησης με βάρη. Για να υλοποιηθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα βάρη, μηχανήματα δύναμης, αντίσταση με λάστιχα ή αντίσταση με το βάρος του σώματος. Η προπόνηση με αντιστάσεις στις αναπτυξιακές ηλικίες έχει κατηγορηθεί ότι μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη και ότι είναι προτιμότερο τα παιδιά να μην σηκώνουν βάρη. Αυτή η αντίληψη δεν είναι βάσιμη, αντιθέτως υπάρχουν έρευνες οι οποίες αποδεικνύουν ότι αυτού του είδους η προπόνηση είναι αρκετά ωφέλιμη στις μικρές ηλικίες.

 

Τα Οφέλη • Βελτίωση μυϊκής ικανότητας και οστικής πυκνότητας

 • Αρμονική ανάπτυξη

 • Πρόληψη και αποφυγή τραυματισμών

 • Αύξηση της απόδοσης


  

Σημεία Προσοχής στο Σχεδιασμό της Προπόνησης Αντιστάσεων σε Μικρές Ηλικίες • Ιατρικός έλεγχος πριν την έναρξη των προπονήσεων

 • Προθέρμανση πριν από κάθε προπόνηση

 • Να προηγείται η εκμάθηση της τεχνικής

 • Αποφυγή των απότομων αλλαγών της επιβάρυνσης

 • Αποφυγή των ασκήσεων με μπάρα, άρσεων πάνω από το κεφάλι και από όρθια θέση για την αποφυγή αρνητικών μεταβολών στην σπονδυλική στήλη

 • Αποφυγή στατικών επιβαρύνσεων μακράς διάρκειας και έλξεων  λόγω της ευαισθησίας των οστών, των συνδέσμων και των τενόντων σε αυτές τις ηλικίες

 • Οι επιβαρύνσεις να είναι πολύπλευρες

 • Αποθεραπεία στο τέλος της προπόνησης

 • Επαρκής χρόνος ανάληψης μετά από κάθε προπόνηση δύναμης

 • Αποφυγή υπερπροπόνησης


 Στις ευαίσθητες ηλικίες έως 10 ετών, είναι προτιμότερο η προπόνηση να γίνεται μέσα από παιχνίδια. Ευχάριστες ασκήσεις που έχουν το αποτέλεσμα της ενδυνάμωσης είναι η αναρρίχηση σε πολύζυγα, σε σχοινιά και διάφορες ασκήσεις με το βάρος του σώματος. Οι αθλητές από 10 ετών και μετά, μπορούν να ασκηθούν με έναν πιο δυναμικό τρόπο. Ο πιο κατάλληλος είναι να προπονούνται σε κυκλική μορφή χωρίς να απομονώνουν συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες. Στόχος θα πρέπει να είναι η γενικότερη βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Η συστηματική προπόνηση με τα βάρη μπορεί να ξεκινήσει από την ηλικία των 14 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πάντα η υγεία και η συναισθηματική ωριμότητα, καθώς και η επίβλεψη από εξειδικευμένο προπονητή.
Η προπόνηση αντιστάσεων στα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό μπορεί να βελτιώσει αρκετά την απόδοσή τους στο εκάστοτε άθλημα. Αυτό γιατί βελτιώνει την αλτικότητα, την ταχυδύναμη, την εκρηκτικότητα και την αντοχή.