ΕΥΚΙΝΗΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ
Καταμέτρηση της ικανότητας και ταχύτητας αλλαγής κατεύθυνσης του αθλητή προς τα αριστερά σε σχέση με τον χρόνο, με τη βοήθεια φωτοκύτταρου. Οι αθλητές υψηλού επιπέδου έχουν ανεπτυγμένη την ικανότητα της ευκινησίας για αυτό το λόγο είναι ταχύτατοι στην αλλαγή κατεύθυνσης και κερδίζουν σημαντικό χρόνο στο παιχνίδι τους.