ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
Η ικανότητα στην μεταβίβαση υπολογίζεται με βάση τεχνικούς παράγοντες: πρώτη επαφή – μικρή μεταβίβαση – μεγάλη μεταβίβαση, από φυσιομετρικούς παράγοντες: ευκινησία – ευλυγισία και ψυχομετρικούς παράγοντες: ικανότητα να διαβάζει ο ποδοσφαιριστής το παιχνίδι.