ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑΣ
Η φόρμουλα που αφορά τις ικανότητες για κεφαλιά αποτελείται από τους παρακάτω παράγοντες: ύψος – άλμα αντίδρασης – αναλογία ύψους πλάτης – αντανακλαστικά – καταλληλότητα θέσης.