ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ
Αναφέρεται στην αντίληψη που έχει ο αθλητής για τις ικανότητες του να πετυχαίνει στον αγώνα.