ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ
Με την δοκιμασία του παλίνδρομου τρεξίματος γίνεται καταγραφή της καρδιοαναπνευστικής αντοχής του ατόμου, διανύοντας μια απόσταση 20 μέτρων όσες περισσότερες φορές μπορεί μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.