ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ
Με την δοκιμασία του παλίνδρομου τρεξίματος γίνεται καταγραφή της καρδιοαναπνευστικής αντοχής του ατόμου, διανύοντας μια απόσταση 20 μέτρων όσες περισσότερες φορές μπορεί μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
Most popular