Απο την Αλάνα στο Tablet! Η Εξέλιξη Στο Παιχνίδι Των Παιδιών
Αρκετά χρόνια πριν, τα παιδιά είχαν πολυάριθμους χώρους εκτόνωσης και παιχνιδιού όπως οι αλάνες και οι γειτονιές. Δυστυχώς όμως, στη σημερινή εποχή αυτό έχει αλλάξει και τα περισσότερα παιδιά, ειδικά στις μεγαλουπόλεις, έχουν μια «διαμερισματοποιημένη» ζωή χωρίς αυτονομία και δημιουργικότητα. Ασχολούνται συνεχώς με την τηλεόραση ή τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή και κοινωνικοποιούνται μέσω μιας οθόνης. Οι συνέπειες όλων αυτών θα αναλυθούν παρακάτω και θα παρατηρήσουμε τις επιπτώσεις που δυστυχώς επηρεάζουν συνεχώς τα παιδιά του σήμερα.

 

Το Παιχνίδι Στο Παρελθόν


outside game

Στο παρελθόν λοιπόν, το παιχνίδι και ο αθλητισμός ήταν ένας κόσμος ολοκληρωτικά ελεύθερος για τα παιδιά. «Θέσπιζαν» δικούς τους κανόνες και νόμους στις αθλητικές τους δραστηριότητες, αγωνιζόντουσαν σε δικούς τους χώρους είτε αυτό ήταν μια αλάνα είτε λίγα τετραγωνικά μέτρα ενός πάρκου, και οι ενήλικες δεν επενέβαιναν καθόλου στο παιχνίδι τους. Αυτό αποτελούσε σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς των παιδιών και τους δινόταν η ελευθερία για να αναπτύξουν την ενεργητική λήψη των αποφάσεών τους. Έπλαθε το κάθε παιδί τον δικό του χαρακτήρα, δημιουργούσε αξίες στη ζωή του, αξιολογούσε τις φιλίες του, επικοινωνούσε περισσότερο με το αντίθετο φύλο και ήταν σε θέση να κρίνει τί είναι καλό και τι κακό για τον εαυτό του, καθώς οι εμπειρίες του ήταν περισσότερες.

 

Οι Επιπτώσεις Του Σήμερα


kid playing in tablet

Σε αντίθεση με τη σημερινή εποχή, τα περισσότερα παιδιά έχουν εγκαταλείψει την αθλητική ζωή και οι προτιμήσεις τους είναι τα παιχνίδια ηλεκτρονικής μορφής. Εκτός από το πρόβλημα της κοινωνικοποίησης, σημαντικό πρόβλημα παρατηρείται στην φυσική κατάσταση αλλά και την υγεία των παιδιών γενικότερα. Ας αναφερθούμε παρακάτω με ποσοστά στις επιπτώσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή των παιδιών :

• 50-60% των παιδιών που πάνε σχολείο έχουν προβλήματα στη σπονδυλική τους στήλη
• 30-35% είναι υπέρβαρα
• 20-30% έχουν καρδιακές διαταραχές
• 30-40% έχουν προβλήματα βασικής συναρμογής

 

Είναι ευδιάκριτο, ότι οι διαφορές στο παιχνίδι των παιδιών του παρελθόντος με το αντίστοιχο των σημερινών είναι αρκετές και πίσω από αυτές τις διαφορές «κρύβονται» αρκετοί προβληματισμοί και βασικά κοινωνικά και ψυχολογικά θέματα.

Είναι απαραίτητο λοιπόν, τα σύγχρονα παιδιά να αποβάλλουν την καθιστική ζωή που τους επιβάλλει η σημερινή κοινωνία και να αρχίσουν να αθλούνται περισσότερο για να βελτιωθεί γενικότερα ο τρόπος και η ποιότητα ζωής τους. Άρα, θα ήταν θεμιτή μια αλλαγή στη ζωή των παιδιών έτσι ώστε να απομακρυνθούν από τον «ηλεκτρονικό κόσμο» και να ενταχθεί ο αθλητισμός και το παιχνίδι στην καθημερινότητά τους.

 

 

Παναγιώτης Τσιγαρίδας

Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Αθηνών

Προπονητής Φυσικής Κατάστασης