ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ/
ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ
Με την μέτρηση του χρόνου αντίδρασης των άνω άκρων στην δεξιά πλευρά καταγράφεται η ταχύτητα, με την οποία το άτομο αντιδρά κινητικά προς την πάνω δεξιά πλευρά με τα άνω άκρα σε οπτικά ερεθίσματα. Ο χρόνος αντίδρασης και η ταχύτητα εκτέλεσης μιας κίνησης, είναι δυο συνιστώσες της ειδικής φυσικής κατάστασης που καθορίζουν την επιδεξιότητα (skill) των αθλητών.O χρόνος αντίδρασης επίσης είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ ενός ερεθίσματος (οπτικού, ακουστικού) και της έναρξης της κίνησης-αντίδρασης σε αυτό. Αποτελεί τη φυσική ικανότητα με καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία ενός αθλητή σε πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα.Οι παράμετροι αξιολόγησης είναι η ταχύτητα αντίδρασης ,η ευκινησία και ο συντονισμός.