ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ/
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ
Με την μέτρηση του χρόνου αντίδρασης  των άνω άκρων στην αριστερή πλευρά καταγράφεται η ταχύτητα, με την οποία το άτομο αντιδρά κινητικά προς την πάνω αριστερή πλευρά με τα άνω άκρα σε οπτικά ερεθίσματα. Ο χρόνος αντίδρασης και η ταχύτητα εκτέλεσης μιας κίνησης είναι δυο συνιστώσες της ειδικής φυσικής κατάστασης, που καθορίζουν την επιδεξιότητα (skills) των αθλητών. O χρόνος αντίδρασης είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ ενός ερεθίσματος (οπτικού, ακουστικού) και της έναρξης της κίνησης-αντίδρασης σε αυτό. Αποτελεί τη φυσική ικανότητα με καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία ενός αθλητή σε πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα. Οι παράμετροι αξιολόγησης είναι η ταχύτητα αντίδρασης, η ευκινησία και ο συντονισμός.