ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΛΑΜΗΣ
Το άνοιγμα της παλάμης αποτελεί μέτρο της ανάπτυξης ενός αθλητή και η μέτρηση του μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την επιλογή ενός αθλήματος.