ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΜΕΣΗΣ/ΙΣΧΥΩΝ
Η αναλογία διαμέτρου μέσης /ισχύων δείχνει την κατανομή του λίπους στο σώμα αποτελώντας σημαντική πρόβλεψή για τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία του ατόμου.