ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ (TACKLING)
Το Tackling είναι άσκηση ταχύτητας και αποτελεσματικότητας κατά την διαδικασία της αναχαίτισης του αντιπάλου με την μπάλα. Εδώ μπορούμε να δούμε πόσο γρήγορα μπορεί ο αθλητής να ανακόψει την πορεία της μπάλας, χωρίς όμως να χτυπήσει τα σημάδια μέσα στον χώρο εκτέλεσης της άσκησης. Στη συγκεκριμένη μέτρηση μπορούμε πλέον να διακρίνουμε μια σημαντική αμυντική ικανότητα του ποδοσφαιριστή, όπως αυτή του τάκλιν που μέχρι τώρα δεν αξιολογούταν πουθενά.