ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ
Η φόρμουλα για την αμυντική επιτήρηση υπολογίζεται μέσα από την σχέση της εκρηκτικότητας και των ανακλαστικών με την αμυντική αναχαίτηση (τακλιν).