0%

ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛAΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ)

Θέλοντας να ανακαλύψουμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν έναν αθλητή καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ), δημιουργήσαμε το πλαίσιο αξιολόγησης τεχνικής ATHLOMETRIX, έχοντας ως βάση ασκήσεις που οι αναπτυγμένες ομοσπονδίες χρησιμοποιούν, ώστε να αξιολογήσουν την τεχνική των νεαρών αθλητών τους.