ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι σχεδιασμένο για να εκτιμηθεί η υπέυθυνη συμπεριφορά του αθλητή στην καθημερινότητα αλλά και μέσα στο γήπεδο.