Δικτύωση κι αλληλεπίδραση με τα συνδεδεμένα μέλη
Στοιχεία που θεωρείς ότι συμβάλλουν στην καλύτερη αποτύπωση της προσωπικότητας σου